ˆ

Strona główna - informacja

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 08 października 2020 r.

Kolejny etap naboru na stanowisko Referenta w Dziale Wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 17 marca 2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze