ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Program "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dnia 30 października 2023 r. ogłosił nabór wniosków w ramach Programu resortowego "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 
 Cel programu
 
 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
 
Finanse
 
 Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000 zł.
 
Termin naboru
 
 Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
  1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć  w terminie do 16 listopada 2023 r. do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl.
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w terminie do 1 grudnia 2023 r.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.
 
Szczegółowe informacje o Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 znajdują się tutaj.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Kucab
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-08 14:54:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Kucab
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-08 14:55:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Kucab
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-08 14:58:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE – Nieodpłatne przekazanie sprzętu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje że może nieodpłatnie przekazać zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego innej  jednostce samorządu terytorialnego na czas nieoznaczony bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanej jednostki złożony
do Dyrektora tut. Ośrodka.
Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 10.09.2021 r.
Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:
1) oznaczenie stron;
2) nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego;
3) ilość składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ich wartość;
4) niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika rzeczowego majątku ruchomego;
5) okres, w którym składnik rzeczowy majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą;
6) miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego;
7) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych
do podpisania protokołu.
Wykaz zbędnego rzeczowego majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu który może zostać przekazany
LP Nazwa środka trwałego ilość Nr inwentarzowy Wartość brutto Wartość amortyzacji Uwagi
  Zestaw komputerowy 1 PT-2090/2006/ZK/MOPS 3 490,99 3 490,99 Komputer – nie działa; Monitor  17 – działa; Zasilacz – nie działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2081/2008/ZK/MOPS 3 400,00 3 400,00 Komputer – nie działa; Monitor – działa 17 – przestarzały
  Zestaw komputerowy 1 PT-2110/2007/ZK/MOPS 2 133,99 2 133,99 Komputer – nie działa; Monitor 17  – działa,
  Zestaw komputerowy 1 PT-2100/2007/ZK/MOPS 3 399,00 3 399,00 Komputer – nie działa; Monitor   17 – działa,
  Zestaw komputerowy 1 T-2255/2005/ZK/MOPS 4 225,00 4 225,00 Komputer – nie działa; Monitor 17– działa; Zasilacz nie działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2105/2007/ZK/MOPS 2 133,99 2 133,99 Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2168/2007/ZK/MOPS 2 133,99 2 133,99 Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa,”
  Zestaw komputerowy 1 PT-2158/2006/ZK/MOPS 3 491,00 3 491,00 Komputer – nie działa; Monitor  17, Zasilacz awaryjny – nie działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2112/2005/ZK/MOPS  3 320,00 3 320,00 Komputer – nie działa; Monitor 17 –  działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2186/2014/ZK/MOPS 2 952,40 2 952,40 Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2205/2009/ZK/MOPS 2 595,00  2 595,00 Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa,
  Zestaw komputerowy 1 PT-2185/2007/ZK/MOPS 2 539,77 2 539,77 Komputer – nie działa; Monitor 17- działa
  Zestaw komputerowy 1 T-2242/2012/ZK/MOPS 5 718,72 5 718,72 Komputer – nie działa; Monitor 17 –  działa; drukarka – nie działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2123/2008/ZK/MOPS 3 228,00 3 228,00 Komputer – nie działa; Monitor 17– działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2116/2011/ZK/MOPS 2 251,64 2 251,64 Komputer, Monitor – działa
  Monitor LCD 1 PT-2170/2006/ZK/MOPS 975,00 975,00 monitor 17 – działa
Przemyśl, dnia 19.08.2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor - Piotr Hryniszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-20 12:52:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-20 12:52:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 12:52:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert

Zarządzenie Nr 37/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 36/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2020 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektów wieloletnich: „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Elżbieta Herbut
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-09 12:07:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-09 12:44:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-09 12:55:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 08 października 2020 r.

Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 30 września 2020r.

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 17 marca 2020

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 06 marca 2020 r.

Nawigacja między stronami listy informacji