Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE – Nieodpłatne przekazanie sprzętu.

Informacja ogłoszona dnia 2021-08-20 12:52:35 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje że może nieodpłatnie przekazać zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego innej  jednostce samorządu terytorialnego na czas nieoznaczony bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu. Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanej jednostki złożony
do Dyrektora tut. Ośrodka.
Wniosek ten powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 10.09.2021 r.
Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:
1) oznaczenie stron;
2) nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego;
3) ilość składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ich wartość;
4) niezbędne informacje o stanie techniczno-użytkowym składnika rzeczowego majątku ruchomego;
5) okres, w którym składnik rzeczowy majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą;
6) miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego;
7) podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych
do podpisania protokołu.
Wykaz zbędnego rzeczowego majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu który może zostać przekazany
LP Nazwa środka trwałego ilość Nr inwentarzowy Wartość brutto Wartość amortyzacji Uwagi
  Zestaw komputerowy 1 PT-2090/2006/ZK/MOPS 3 490,99 3 490,99 Komputer – nie działa; Monitor  17 – działa; Zasilacz – nie działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2081/2008/ZK/MOPS 3 400,00 3 400,00 Komputer – nie działa; Monitor – działa 17 – przestarzały
  Zestaw komputerowy 1 PT-2110/2007/ZK/MOPS 2 133,99 2 133,99 Komputer – nie działa; Monitor 17  – działa,
  Zestaw komputerowy 1 PT-2100/2007/ZK/MOPS 3 399,00 3 399,00 Komputer – nie działa; Monitor   17 – działa,
  Zestaw komputerowy 1 T-2255/2005/ZK/MOPS 4 225,00 4 225,00 Komputer – nie działa; Monitor 17– działa; Zasilacz nie działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2105/2007/ZK/MOPS 2 133,99 2 133,99 Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2168/2007/ZK/MOPS 2 133,99 2 133,99 Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa,”
  Zestaw komputerowy 1 PT-2158/2006/ZK/MOPS 3 491,00 3 491,00 Komputer – nie działa; Monitor  17, Zasilacz awaryjny – nie działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2112/2005/ZK/MOPS  3 320,00 3 320,00 Komputer – nie działa; Monitor 17 –  działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2186/2014/ZK/MOPS 2 952,40 2 952,40 Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2205/2009/ZK/MOPS 2 595,00  2 595,00 Komputer – nie działa; Monitor 17 – działa,
  Zestaw komputerowy 1 PT-2185/2007/ZK/MOPS 2 539,77 2 539,77 Komputer – nie działa; Monitor 17- działa
  Zestaw komputerowy 1 T-2242/2012/ZK/MOPS 5 718,72 5 718,72 Komputer – nie działa; Monitor 17 –  działa; drukarka – nie działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2123/2008/ZK/MOPS 3 228,00 3 228,00 Komputer – nie działa; Monitor 17– działa
  Zestaw komputerowy 1 PT-2116/2011/ZK/MOPS 2 251,64 2 251,64 Komputer, Monitor – działa
  Monitor LCD 1 PT-2170/2006/ZK/MOPS 975,00 975,00 monitor 17 – działa
Przemyśl, dnia 19.08.2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor - Piotr Hryniszyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-20 12:52:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-20 12:52:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-20 12:52:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5448 raz(y)