ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-03-06
Termin składania dokumentów
2020-03-18 15:00:00
Stanowisko
Referent w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
Lp: 2
Data ogłoszenia
2019-10-15
Termin składania dokumentów
2019-10-24 00:00:00
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Inspektor Ochrony Danych
Lp: 3
Data ogłoszenia
2019-09-19
Termin składania dokumentów
2019-10-03 15:00:00
Stanowisko
Informatyk
Nazwa wydziału ogłaszającego
Obsługa Informatyczna